Sommar på Sandbolet

Trädgården är inte så välskött som när jag hade Berit kvar i livet och vi skötte den tillsammans. Men många av våra gemensamma tankar kan man alltjämt ta del av.

Orangeriet är okej, samt trädgårdens alla buskar och träd är intressanta. Vi har stigen till och runt vår anlagda våtmark som är sevärd. Dessutom pågår det lite forskning om vad som händer när man gör en sådan anläggning. I skogen är en del på gång: kontinuerligt skogsbruk istället för kalhyggesbruk. Suseån som rinner genom området har bl a ett bestånd av flodpärlmussla, vilket Länsstyrelsen är mycket intresserad av.

Besök oss gärna från en timma till en vecka. Det finns då möjlighet med övernattning.

Vi hörs och ses Vi på Sandbolet, Roland. 

Här en Julhälsning från Sandbolet

Asige i vinterskrud

Jag håller på med att plocka genom böcker, dokument; så det är ingen riktig julstämning i huset. Det hela skapar mycket med tankar och funderingar runt Berits och mitt liv. Med facit i hand kan man glädjas av att det varit mycket positivt och rikt.
Julafton skall jag förmodligen fira i Skåneland. Mellan helgerna blir det nog till att strukturera livet, bland dokument och framför tangentbordet.
Trädgården är väl lite eftersatt men orangeriet är okej. Vi har stigen till våtmarken som är intressant. Dessutom är det forskning på gång, om vad som händer när man gör en sådan anläggning. 
I skogen är en del på gång, dels lite om kontinuerligt skogsbruk, aldrig kalmark. Ån som rinner genom området med ett bestånd av flodpärlmussla är Länsstyrelsen intresserad av. 
Besök oss gärna från en timma till en vecka.

Vi hörs och ses. 

God Jul och Gott Nytt År från Vi på Sandbolet, Roland