Sommar på Sandbolet

Trädgården är inte så välskött som när jag hade Berit kvar i livet och vi skötte den tillsammans. Men många av våra gemensamma tankar kan man alltjämt ta del av.

Orangeriet är okej, samt trädgårdens alla buskar och träd är intressanta. Vi har stigen till och runt vår anlagda våtmark som är sevärd. Dessutom pågår det lite forskning om vad som händer när man gör en sådan anläggning. I skogen är en del på gång: kontinuerligt skogsbruk istället för kalhyggesbruk. Suseån som rinner genom området har bl a ett bestånd av flodpärlmussla, vilket Länsstyrelsen är mycket intresserad av.

Besök oss gärna från en timma till en vecka. Det finns då möjlighet med övernattning.

Vi hörs och ses Vi på Sandbolet, Roland.