Vi säljer julgranar, om det passar.

Tiden gå och det är snart jul. Det ser ut till att bli en bra sådan på Sandbolet. Den firas här med bl.a. långväga gäster, Berit tillfrisknar mycket bra.

Berits broder och jag har pensionärgympa i skogen, som han har döpt gallringsarbetet till. Det ger en hel del julgranar, som vi säljer billigt på gården. Finns behov så kom och hämta.