Funderingar.

Är lite lomhörd i dag. Kan det vara på grund av all valpropaganda. Eller skall vi till alltför stor del kalla det ”Tjafs”? Troligtvis beror inte hörselproblemet på detta. Det är inte så mycket som jag har lyssnat.Kan möjligen bero på bruset.

Vi har som vanligt en hel del att ”pilla” med. Det är mycket med svamp i skogen och vi har en svampdag nu på söndag och en dagskurs nästa söndag. Se på hemsidan www.sandbolet.com under aktuellt.