Lite funderingar först på 2014

Bild


2014, vad har hänt när vi får skriva 2015? Det skall vi inte fundera på nu. På Sandbolet skall det bli spännande och intressant att se vad som händer i och runt våtmarken I januari 2013 började de att schakta för vår våtmark. För någon månad sedan så har vi fyllt upp vatten i den. Vi har även öppnat en bit av en kuverterad bäck ner mot våtmarken. Den gamla smedjan ligger på samma område, vi har vissa planer på att i den ordna till på andra våningen mot våtmarken. Härifrån bör det vara lämpligt att studera fågel, även växtligheten kan bli intressant att studera. Tanken är också att vi skall göra en stig runt hela området utanför stängslet. Sedan skall vi klippa då och då, så att det är lämpligt att vandra runt området.

I trädgården, speciellt i örtagården har vi som vanligt, en hel del växter och där skyltade med svenska och latin. I orangeriet, har vi växter under hela året. Huset har vi haft några år och detta har kanske inte alla sett. Nu börjar Kamelian blomma i orangeriet.

På logen och i brygghuset kan man ta del av utställningarna. Det är ett mix av äldre ting, men även en hel del av föremålen kommer från naturen. Vi brukar lite skämtsamt kalla den ”samtalsstartare”. Det föder en hel del tankar, när man går genom lokalerna

Om ni övernattar kan ni planera så att ni har mer tid att ta del av trakten. Det kan även vara bra med Sandbolet som bas, gå, cykla eller med bil studera omgivningarna. Det planeras även en cykelrunda så att med cykel kan besöka de olika objekten i ”Ekomuseum nedre Ätradalen”.

Vi är 4 personer som har arbetat med en bok om ”Asige – berättelser om en socken mitt i Halland”. Det sista året har det varit mycket intensivt och i november var den klar. Den speglar lite av kulturarvet i socknen.